Яна Букова е борхесов тип автор. Тя предпочита играта, препратките, загадките, неочаквания обрат, ирониите, драматургията на стиха. Притежава дълбоки познания не само в хуманитарната област, в която е специалист, изкушена е от науката, знае много и всичко това рефлектира в „Записки на жената призрак“. Силвия Чолева, К – вестник за критика, дебати и културни удоволствия се, 23.11.2018

ЯНА БУКОВА - ПОЕЗИЯ


Лодка в Окото

Яна Букова в Нова социална поезия

Купон
Блондинката
Мин
Неподвижната земя
Конникът
Из "Tractatus" (Начало)


Записки на жената призрак

ЗАПИСКИ НА ЖЕНАТА ПРИЗРАК

Из цикъла "Drapetomania"*

Яна Букова е борхесов тип автор. Тя предпочита играта, препратките, загадките, неочаквания обрат, ирониите, драматургията на стиха. Притежава дълбоки познания не само в хуманитарната област, в която е специалист, изкушена е от науката, знае много и всичко това рефлектира в „Записки на жената призрак“. В книгата интонациите се сменят рязко, стихът е насечен, ритъмът – също, тонът е рязък, на места афористичността превръща стиха в сентенция, но дали не иска да ни „изпързаля“, да ни „провери“ или сами да се „проверим“, питаме се, докато четем, дали тази ирония не се е превърнала неусетно в сарказъм… Читателят на книгата често си задава въпроси, налага му се да поставя казаното под съмнение, да внимава в текста, да впрегне познанията си и в същото време да пусне хвърчилото на въображението, за да заработят метафорите, за да се задвижат интервалите в стихотворението и да се превърнат в асоциативен мост между един стих и следващ – нещо такова представлява механиката на четенето тук. Яна Букова не иска да е лесно, разчувстващо, възвишено … Тя иска да тревожи, да разбутва статуквото, да ни изплаши, стресне, директна е с риск дори да звучи грубо.
Повече...

Силвия Чолева, "Безмилостна игра" вестник К, Литература 23.11.2018Лодка в Окото

ЛОДКА В ОКОТО

Съседите
Автопортрет на фона на бегонии
Малко стихотворение за вечерта и музиката
В книжарницата
С мъжки глас
Онези носещи си кожите
Работилница за островърхи шапки
Писмо на оцелелия до Йосиф Бродски
Балканските наивни художници
Без отговорност и заглавие
Лодка в окото