Яна Букова е борхесов тип автор. Тя предпочита играта, препратките, загадките, неочаквания обрат, ирониите, драматургията на стиха. Притежава дълбоки познания не само в хуманитарната област, в която е специалист, изкушена е от науката, знае много и всичко това рефлектира в „Записки на жената призрак“. Силвия Чолева, К – вестник за критика, дебати и културни удоволствия се, 23.11.2018

ЯНА БУКОВА - ПОЕЗИЯ


Записки на жената призрак

Яна Букова в Свободно поетическо общество

Из цикъла "Drapetomania"*

Ето сега тази справедливо наградена („Иван Николов“, 2019) книга намира своето същинско социално-психологическо време:

И всеки път по нови начини злокобно,
когато хората внезапно прекъсват работата си
и вдигат поглед към небето.
Днес ние правим точно това: с поглед впит в небето се надяваме на чудо; тоест надяваме се, чудото и чудовищното да не се окажат едно и също нещо. Това е и основната тема в книгата на Яна Букова.

Повече...


Нова социална поезия

Яна Букова в Нова социална поезия

Купон
Блондинката
Мин
Неподвижната земя
Конникът
Из "Tractatus" (Начало)


Лодка в Окото

ЛОДКА В ОКОТО

Съседите
Автопортрет на фона на бегонии
Малко стихотворение за вечерта и музиката
В книжарницата
С мъжки глас
Онези носещи си кожите
Работилница за островърхи шапки
Писмо на оцелелия до Йосиф Бродски
Балканските наивни художници
Без отговорност и заглавие
Лодка в окото