Boukova manages to transfuse Balkan tradition to contemporary expressive means, ,to transform inner experience to extroversive manifestation, comfortably balancing at the border between modern and postmodern. Original in their conception and execution images and a poetic force which subdues sentimentalism, these are poems that any contemporary poet would aspire to write. Stavros Zafeiriou (poet), Entefktirio journal

ARTICLES BY IANA BOUKOVA

Studi Slavistici Not Small. Minor.
Iana Boukova, Studi Slavistici XI (2014): 227-235
To translate from major to minor languages is the natural thing to do. That is the natural direction of the flow of information, incontrovertible as a law of nature. The op-posite: to translate from minor to major languages is an act carried out against the law of gravity. That is as if you were pushing water upslope. Not undoable, but, to do it, you need an entire mechanism, energ y consumption, and a collective endeavour. Behind the Hun-garian authors that we know, stands the Hungarian state. Behind the Croatian authors that we know, stands the Croatian state. Behind the success of such difficult and perplexing an author like Cartarescu, there undoubtedly stands the Romanian state. Behind the Bulgar-ian authors stands no one.
more.....


One more thing about the word with P. Part I
Iana Boukova, Kultura - Iss. 21 (2770), 06.06.2014
И така:
От модернизма, който искаш, получаваш постмодернизма, който заслужаваш [Дейвид Антин]. Бих искала да проследя – с всички възможни рискове – резултата от приложението на тази формула върху българската поезия на ХХ в. Започвайки с въпроса: какво всъщност разбираме под модернизъм в България? Съществува някаква изначална неяснота в използването на понятието едновременно като израз на модерния светоглед и като естетическа платформа; и това разминаване не засяга единствено нашето литературознание. В първия случай прояви на модернизма в литературата могат да бъдат проследени и доста назад във времето, във втория съществува един най-общ консенсус, според който...
more.....


One more thing about the word with P. Part I. Texts and symmetries
Яна Букова, Култура - Брой 22 (2771), 13 юни 2014
Езра Паунд казва, че всяко движение в изкуството се дели на откриватели, на наследници-майстори и на разводнители. Вероятно не е първият, нито ще е последният, който отбелязва подобно нещо, но го цитирам заради изразителната дума “разводнител”.
Уди Алън пък казва с гласа на Сократ в “Моята апология”, че доброто е нещо относително: ако някой пее хубаво, това е добро, но ако пее повече от три часа, имаш желанието да му затвориш устата с мръсен чорап.
През 1972 г. американското списание “граница 2” в първия си и откриващ брой публикува статията на поета Дейвид Антин със заглавие “Модернизъм и постмодернизъм: поглед върху настоящето в американската поезия” – един от най-ранните текстове върху тази тема. От всички полемики около двата термина.....
more....


IANA BOUKOVA AT GREEK POETRY NOW!
a directory for contemporary greek poetry
First they come for a cup
of sugar for a cup of vinegar
for nothing
And you being well brought up
allow your kitchen to fill...
more.....


The Bulgarian poet Iana Boukova with her book “The minimal garden”, in a very good translation into greek by Dimitris Allos, has easily gained herself a place in contemporary greek poetry, transplanting memory in all things, honoring with affection what is hurt or hunted, being able to look beyond the future into man’s adventure………..Dino Siotis, (poet), (de)kata journal