Boukova manages to transfuse Balkan tradition to contemporary expressive means, ,to transform inner experience to extroversive manifestation, comfortably balancing at the border between modern and postmodern. Original in their conception and execution images and a poetic force which subdues sentimentalism, these are poems that any contemporary poet would aspire to write. Stavros Zafeiriou (poet), Entefktirio journal

ARTICLES AND REVIEWS ABOUT IANA BOUKOVA

Fertile migration to Greek letters."
By Maria Topali, Kathimerini / 08.04.2019
This is a unique, if I'm not mistaken, case: The poet Yanna Bukova (Sofia, 1968), having already published poetry, prose and translation work in her mother Bulgarian language, gradually chooses to move to Greek with a mature, composed poetic sentence. Tastefully in the collection "The Minimal Garden" (Ikaros, 2005), besides translations of thirty poems in Greek (translated by the poet Dimitris Allos), there are three additional poems originally written in Greek. In the "Drapetomania" debate, the relocation to the Greek language is complete. Boukova, who has lived in Greece for 25 years, is also actively involved with her strong criticism and translation into the Greek literary genre, mainly as a member of the editorial team of the magazine "Medicakos".more...

A ruthless game
By Silvia Cholevа, К – The journal of criticism, debate and cultural pleasures, Iss. 8, 23.11.2018
Тук не само имената на героите са значещи, но Яна Букова е внимателна към детайлите – и към думите, но и към жестовете, цветовете, ароматите, хилядите подробности, които правят света цял. Детайлите тук оживяват – светът е шарен и непредсказуем, трябва двойно повече внимание, за да се проследи всяко движение. Това е свят, който изисква активното съдействие на читателя – за да се ориентира, да открие.....more...

I am constantly and obsessively searching meanings
From Francesca Zemyarska. Interview with Yana Bukova. Literaturen Vestnik, Iss. 41, 06.12.2018
Стихосбирката на Яна Букова, както и прозата ?, както е казал А. Игов “доколкото е написана в проза, а не в стихове”, изисква, не, крещи за подреждане, пронизващо гледа в читателя си, очаквайки неговото волево усилие, неговата намеса, за да си изгради вход към света на книгата. Докато се лутаме из лабиринтите на страниците и се връщаме, четем отзад напред, препрочитаме, изведнъж излизаме от стихосбирката като от подземие – с полепнали влага и мрак по кожата и с очи, свикнали да......more...

Iana Boukova: Notes of the Phantom Woman
By Ivan P. Oetrov, Blog of Ivan, 05.11.2018
Стихосбирката на Яна Букова, както и прозата ?, както е казал А. Игов “доколкото е написана в проза, а не в стихове”, изисква, не, крещи за подреждане, пронизващо гледа в читателя си, очаквайки неговото волево усилие, неговата намеса, за да си изгради вход към света на книгата. Докато се лутаме из лабиринтите на страниците и се връщаме, четем отзад напред, препрочитаме, изведнъж излизаме от стихосбирката като от подземие – с полепнали влага и мрак по кожата и с очи, свикнали да......more...

K like everything around
By Olya Stoianova, Kultura Journal / Iss. 1 (2950), September 2018
Тук не само имената на героите са значещи, но Яна Букова е внимателна към детайлите – и към думите, но и към жестовете, цветовете, ароматите, хилядите подробности, които правят света цял. Детайлите тук оживяват – светът е шарен и непредсказуем, трябва двойно повече внимание, за да се проследи всяко движение. Това е свят, който изисква активното съдействие на читателя – за да се ориентира, да открие.....more...

Boukova as a Letter
Kultura - Iss. 28 (2952), 20 юли 2018
През 2006 г. Малина Томова и издателство “Стигмати” представиха сборника разкази на Яна Букова “К като всичко”, а преди две години “Прозорец” публикува и англоезична версия на книгата под заглавието “A as in Anything” в превод на Анжела Родел. Разкази от това издание бяха поместени в различни американски списания, както и в антологията “Best European Fiction 2017” на Dalkey Archive Press. Истории от “К като всичко” бяха публикувани и на испански, френски, гръцки, унгарски, хърватски…..more...

Iana Boukova. „4 Tales with No Return”.
By Marin Bodakov. Kultura - Iss. 3 (2883), 27 January 2017
За мен Яна Букова е един от най-сериозните автори в съвременната българска литература – и като поет, и като белетрист, и като преводач, и като изследовател на културни процеси. Българската култура й е длъжник, защото, казвано е другаде, поне медиите у нас привилегироват творчеството на автори, идващи тук от големите световни центрове, от Америка, Франция...more....

Данила Стоянова. „Спомен за сън”.
Култура - Брой 15 (2852), 22 април 2016
В предговора си Яна Букова определя Данила Стоянова ето така: В дарбата за самота е най-разпознаваемото й поетично родство – с поезията на Емили Дикинсън, с която общува от дете. Топъл, но хирургичен в детайлите, погледът изследва направата на света и болката в тази направа. Меко и категорично оголва механизма му, приема го и го прощава. Екзистенциалната тревожност на тези стихове, стряскащата им битийна изпълненост ги прави да съществуват в някакво странно надвечерие, сякаи една лента се завърта на обратно и познанието предхожда събитията, които го пораждат=more...

The new Greek poetry
Karen Van Dyck, The Guardian, 25.03.2016
More often than not, in this poetry, it is the icons of the everyday that bring the crisis home: Ikea cartons for a roof in Jazra Khaleed’s “Words”, for instance, or a caterpillar eaten alive in the centre of Athens in Iana Boukova’s “Black Haiku”.....more...

Да си настъпиш сянката по Яна Букова
Пламена Крумова, Под моста - 25.11.2015
Първото нещо, което ме грабна, беше езикът. Яна Букова прави чудеса с думите, използва непредвидими, изненадващи словосъчетания и там, където няма обрат в сюжета, има обрат в езика. Всеки ред е магия! Следях внимателно за цитати, които да изкарам и да запиша в тефтера си, но скоро осъзнах, че всеки абзац е достоен за записване и ако започна да го правя, ще се наложи да препиша цялата книга, да нарисувам главни букви в началото на всяка страница и да ги украся с камили и говорещи папагали....more...

„Пътуване по посока на сянката”
Мария Донева,13 юли 2014
Мили мои, това е една от най-прекрасните и необикновени книги, които съм чела. Езикът е толкова богат и красив, че няма страница, на която да не съм спирала, загледана в редовете като в красив, ненагледен пейзаж. Такова удоволствие! Знаех си, че ще искам да ви я препоръчам, и безброй пъти понечвах да си отбележа някой пасаж, който се отличава с особена хубост, но после си казвах – защо, където и да отворя, има изящни красоти, ...more...

The Bulgarian poet Iana Boukova with her book “The minimal garden”, in a very good translation into greek by Dimitris Allos, has easily gained herself a place in contemporary greek poetry, transplanting memory in all things, honoring with affection what is hurt or hunted, being able to look beyond the future into man’s adventure………..Dino Siotis, (poet), (de)kata journal

© 2019, Iana Boukova
Contact e-mail: bukova.iana(at)gmail.com