Boukova manages to transfuse Balkan tradition to contemporary expressive means, ,to transform inner experience to extroversive manifestation, comfortably balancing at the border between modern and postmodern. Original in their conception and execution images and a poetic force which subdues sentimentalism, these are poems that any contemporary poet would aspire to write. Stavros Zafeiriou (poet), Entefktirio journal

INTERVIEWS WITH IANA BOUKOVA

Reality is much richer and more unexpected than we can imagine
Apofenie Magazine, Published July 28, 2020
Tell me please: what if someone, who had never read anything written by you, asked you about your writing style and which author you might be stylistically similar to? How would you answer?
I believe that the only way to present myself is in the texts I write. I’d rather advise anyone who is interested in my work to open any of my books at random or search online and read even one small fragment. This is the way to learn significantly more about my writing than any detailed introduction. However, if I still have to introduce myself in a certain way, I would say that I am an author who works more with ideas than with descriptions.

Interviewed by Khrystia Vengryniuk
Translated from the Ukrainian by Dmytro Kyyan

More....Laughter is a form of cognition
Iana Boukova, poet, writer, translator in conversation with Ekaterina Petrova. Capital - #4, 31.01.2020
I believe that laughter is a form of knowledge. It is awareness of our human boundaries, of the innate and unsolvable impasse defined by our nature and our biological destiny. It is as well some kind of evolutionary mechanism for survival of the two mind-breaking "short circuits" of logic: the endlessness and the death. As children, we instinctively learn to laugh at the absurd, to experience a strangely joyful pleasure in realizing it: there is nothing more ridiculous about a child from the absurdity, where it expects meaning, from the chaos, where it awaits order.
More....


500 words with Iana Bukova
Kathimerini, Athens. 22.04.2019
Ianna Bukova is a bilingual poet, novelist and translator born in Bulgaria who lives in Greece since 1994 and is a member of the editorial team of the poetry magazine....
More....


Iana Boukova: Pink is never innocent
By Marin Bodakov, К – The journal of criticism, debate and cultural pleasures, Iss. 7, 01.03.2019
I have a strong dislike for the word "elitist." None of its use has led to anything good. At the same time, the elimination of kitsch in recent decades as a result of the fight against the "elitist" (or the so-called "high") has not done any good. In some pretty twisted aesthetic-theoretical flank.
More....


Iana Boukova: Poetry explores the real world around us and within us in a crude and unconditional way
By Slavena Shkerletova. Pod Tepeto, 14.07.2019
I designed it as a book that offers more than one reading itinerary. It deals with the optical illusions of our thinking, with the imperfections of our gaze while we try to read the world: what we see an what we......
More....


I am constantly and obsessively searching for meanings...
От Франческа Земярска. Разговор с Яна Букова. Литературен вестник, бр. 41, 06.12.2018
Метафоричното мислене е изключително успешна стратегия за съхраняване и обработване на информация, съществува във всяка област на човешкото познание. Не е възможен език в поезията (но и във всяко изкуство по принцип), чието артикулиране да няма метафорично измерение. Просто всяко време използва различни материали за метафорите си. И разбира се, необходимост е всеки път те да бъдат свежи и иновативни, и разбира се, често е дразнеща и уморителна церемониалната метафорика на отминали естетики. Но цялата тази „война срещу метафората“ от последните десетилетия ми се струва едно от най-идиотските неща......
More....


Яна Букова: Трудната литература прави нещата по-лесни
От Славена Шекерлетова. Разговор с Яна Букова. Капана, 01.12.2017
Всъщност аз не правя разлика между едното и другото. Започнах като поет и до ден днешен мисля като поет. Моята проза е изградена върху поезия и под поезия тук разбирам този вид извънредно концентрирана употреба на езика, която е извън всекидневното и извън чисто информативното. Думи, които казват много повече от речниковия си смисъл. Това разбиране за езика беше......
More....


Яна Букова: Историите на хората никога не свършват
От Славена Шекерлетова. Разговор с Яна Букова. Media Cafe, 06.07.2017
Позволяваше ми едновременно дистанция и сюжетна свобода. Това е век, особено богат на сложни събития, едновременно достатъчно близък, за да не го чувстваме напълно непознат, и достатъчно отдалечен, за да бъде митологизиран. Изглеждаше ми като век, в който “всичко може да се случи” и в който една странна и магична история може да звучи убедително. Разбира се, както неведнъж съм подчертавала, “Пътуване по посока на сянката” не е исторически роман, 19 век в него е напълно условен, както условно е да кажем географското разположение на Макондо.
More....


500 words with Iana Bukova
Kathimerini, Athens. 07.06.2015
Yanna Bukova is a bilingual poet, novelist and translator born in Bulgaria. She lives in Athens and is a member of the editorial team of the poetry magazine FRMK. She has published ...
More....


Яна Букова: Езикът на мейнстрийма е винаги бивш език
От Юлиана Методиева. Разговор с Яна Букова. Маргиналия 11.11.2015
Това, което знам от литературата, е, че езикът на мейнстрийма е винаги бивш език. Намирайки се “на гребена на вълната” това е вече език във властова позиция, неизбежно казионен, език от готови формули. По определение той е мъртъв език. Всичко качествено, случващо се в литературата – особено от началото на ХХ в. нататък, когато нещата започват да се случват много бързо – се развива по границата, в това бяло поле извън централния текст, от което етимологично произлиза и думата “маргиналност”. От друга страна, не съм сигурна доколко същото би могло да се съотнесе в пълна степен спрямо обществото, където понятия като “консенсус” и “равновесие” са изключително важни.
More....


Да се изгубиш опасно в красива история
От Митко Новков. Разговор с Яна Букова. Портал Култура, 27.05.2015
Мисля, че е трудно да се направи противопоставяне по тази линия. Евтино „поетични” книги като тези на Коелю и прочие най-спокойно си намират публика. Същевременно журналистиката в момента е в безспорно по-силна позиция от литературата и не само диктува вкуса си върху нея, но и постепенно завзема пространството й. Преобладаващата част от журналистиката все повече заприличва на лоша литература, както и голяма част от литературата – на лоша журналистика. Съществува глад за вълнение и някаква „бигбрадърова” тръпка от това да четеш за нещо, което „наистина се е случило”. Да се напише истински добра книга в този директен публицистичен стил, за който говориш, е също толкова трудно и рядко, колкото......
More....


Античното училище по скромност
Разговор на Марин Бодаков с Яна Букова по повод преводите й на Сафо и Катул. Култура - Брой 41 (2614), 26 ноември 2010
Това бяха двамата автори, които винаги съм искала да преведа, с Малина Томова от “Стигмати” бяхме говорили за този проект отдавна, но не знаехме откъде да потърсим финансиране. Когато научихме, че Програма “Култура” към ЕС започва да субсидира и преводи на антична литература, подадохме моментално и за двамата. И понеже стана дума, непременно искам да кажа колко важно беше за мен сътрудничеството с Малина за създаването на тези две книги. С подкрепата й, с критичния й поглед и споделянето на радостта от работата върху текста.
More....


The Bulgarian poet Iana Boukova with her book “The minimal garden”, in a very good translation into greek by Dimitris Allos, has easily gained herself a place in contemporary greek poetry, transplanting memory in all things, honoring with affection what is hurt or hunted, being able to look beyond the future into man’s adventure………..Dino Siotis, (poet), (de)kata journal

© 2019 - 2020, Iana Boukova
Contact e-mail: bukova.iana(at)gmail.com