Яна Букова е борхесов тип автор. Тя предпочита играта, препратките, загадките, неочаквания обрат, ирониите, драматургията на стиха. Притежава дълбоки познания не само в хуманитарната област, в която е специалист, изкушена е от науката, знае много и всичко това рефлектира в „Записки на жената призрак“. Силвия Чолева, К – вестник за критика, дебати и културни удоволствия се, 23.11.2018

ЯНА БУКОВА - КНИГИ

Яна Букова
Записки на жената призрак

Национална награда за поезия "Иван Николов", 2019

Издателство: Жанет 45, Пловдив 2018
Език - български
Редактор: Силвия Чолева
Художник: Христо Гочев
Брой страници: 68
ISBN - 978-619-186-460-7
Дата на издаване - Октомври, 2018

Разпространява се от:

За книгата:

Чолева, Силвия. (2018). Безмилостна игра.
В: К – вестник за критика, дебати и културни удоволствия, бр. 8, 23.11.2018
Петров, Иван П. (2018). Яна Букова: Записки на жената призрак В: Blog of Ivan, 05.11.2018
Земярска, Франческа. (2018). Постоянно и обсесивно търся смисли. Разговор с Яна Букова.
В: Литературен вестник, бр. 41, 06.12.2018

"Като отправна точка за настоящата книга послужиха търсения в Мрежата, научни статии, случайни факти, както и възгледът на O....."
Яна Букова

повече на....Iana Boukova
DrapetomaniaИздателство: Mikri Arktos, Атина 2018
Език - гръцки
ISBN - 978-960-8104-98-3
Дата на издаване - Октомври, 2018

Разпространява се от:


About the book

500 words with Yanna Bukova.
In: Kathimerini, BIBLIO 22.04.2019
Maria Topali "Fertile migration to Greek letters."
Ianna BOUKOVA's Drapetomania in Mikri Arktos,
In: Kathimerini, BOOK 08.04.2019Яна Букова
К като всичкоИздателство: Жанет 45, Пловдив 2018
Език - български
Редактор: Силвия Чолева
Художник: Яна Левиева
Брой страници: 120
ISBN - 978-960-8104-98-3
Дата на издаване - Май, 2018

Разпространява се от:


За книгата:

Ангел Игов. (2006). К като игра на карти, но с думи.
В: Култура - Брой 17 (2412), 05 май 2006
„К като всичко“ от Яна Букова.
В: На по книга, две. 26.08.2018
Петров, Иван П. (2018). К като Всичко. Като Яна Букова
В: Blog of Ivan, 20.08.2018

К като всичко съдържа девет разказа, обединени около темите за избора, клишето в литературата и в житейската ситуация, и мъчителната недостатъчност на информация, която действителността предоставя, за да бъде осмислена.

повече на....
Яна Букова
4 приказки без връщанеИздателство: Жанет 45, Пловдив 2016
Език - български
Редактор: Силвия Чолева
Художник: Яна Левиева
Брой страници: 44
ISBN - 978-619-186-291-7
Дата на издаване - Декември, 2016

Разпространява се от:

За книгата:

Бодаков, Марин. (2017). Ходене по буквите. Яна Букова. „4 приказки без връщане”.
В: Култура - Брой 3 (2883), 27 януари 2017
БНТ, Култура.БГ 26.12.2016. "Приказки без връщане" - Яна Букова издава първите си опити за приказки

"Четири приказки, които изобщо не са предназначени за деца... Писателката минава по свой собствен път през странстващи приказни сюжети или съставя нови, но не ни предлага нито красота, нито утешение, камо ли изход. А направо ни шамаросва....
Марин Бодаков

повече на....Iana Boukova
A as in Anything

Преводач - Анджела Родел

Издателство: Prozoretz, 2016
Език - Английски
Превод: Анжела Родел
Художник: Яна Левиева
Брой страници: 64
ISBN - 978-954-733-879-1
Дата на издаване - Април, 2016

Разпространява се от:
За книгата:

"The collection A as in Anything contains seven short stories united by themes such as free choice, clich?s in fiction and in life, and the painful shortage of information provided by reality to help us make sense of it. Structured as games of free association with genres, subjects and styles – Zen Buddhist koan, classic Russian storytelling, whodunit, Kafkaesque narrative, and South American soap-opera – the stories represent an investigation of sorts, a search for clues and ..."
Марин Бодаков

повече на....Яна Букова
Пътуване по посока на сянката

(второ преработено издание)

Издателство: Жанет 45, Пловдив 2014
Език - български
Редактор: Малина Томова
Художник: Яна Левиева
Брой страници: 312
ISBN - 978-619-186-052-4
Дата на издаване - Август, 2014

Разпространява се от:

За книгата:
Зорница Христова. (2014). Зад зазиданата врата Най-интересното от това, което не искаме да знаем.
В: Култура, 07.11.2014
Мария Донева. (2014). „Пътуване по посока на сянката”.В: mdoneva.com, 13.07.2014
Пламена Крумова. (2015). Да си настъпиш сянката по Яна Букова.В: Под Моста, 25.11.2015
Славена Шекерлетова. (2017). Яна Букова: "Историите на хората нищога не свършват".
В: MediaCafe, 06.07.2017
Славена Шекерлетова. (2017). Яна Букова: Трудната литература прави нещата по-лесни.В: Капана, 01.12.2017

"Книга на пластове, сложна и мощна... Сред най-добрите три или пет прозаически книги на последните 10-15 години.” Ани Илков

“Книгата, която Павич не можа да напише.” Елка Димитрова

повече на....Яна Букова
Пътуване по посока на сянката

(първо издание, изчерпано)

Издателство: Стигмати, София 2008
Език - български
Редактор: Малина Томова
Художник: Яна Левиева
Брой страници: 312
ISBN - 978-954-336-066-6
Дата на издаване - Август, 2008

Разпространява се от:
За книгата:
К. (2008). Яна Букова по посока на сянката.
В: Култура - Брой 44 (2527), 19 декември 2008
Милена Кирова. (2009). Пътуване към успеха.
В: Култура - Брой 11 (2538), 20 март 2009Iana Boukova
The Minimal GardenPublisher: Ikaros Books, 2006
Language - Greek
Publication Date: 2006 ISBN: 978-960-8399-26-6


Distributed by:
About the book:


Iana Boukova
A as anything

First edition. Sold Out

Publisher: Stigmata, Sofia 2006
Language - Bulgarian
Editor: Malina Tomova
Cover design: Yana Levieva
Number of pages: 103
ISBN - 978-954-336-016-1
Publication Date: August, 2006

Издателство: Стигмати, София 2006
Език - български
Редактор: Малина Томова
Художник: Яна Левиева
Брой страници: 103
ISBN - 978-954-336-016-1
Дата на издаване - Август, 2006

Distributed byЗа книгата:

By Angel Igov. (2006). К like a card game, but with words.
In: Kultura - N 17 (2412), 05 May 2006Яна Букова
Дворците на Диоклециан

(първо издание, изчерпано)

Издателство: Свободно поетическо общество, София 1995
Език - български
Редактор: Иван Теофилов
Художник: Никола Буков
Брой страници: 40
ISBN - 954-8642-16-6
Дата на издаване - Август, 1995
ЯНА БУКОВА - ЛИТЕРАТУРНИ ПРЕВОДИ

Сафо
100+1 Фрагмента
Превод Яна Букова

(Второ издание!)Distributed by:
Издателство: Издателство за поезия ДА, 2018
Език - Български
Превод: Яна Букова
Художник: Яна Левиева, Неда Ангелова
Брой страници: 160
ISBN - 978-619-7082-51-7
Дата на издаване - Декември, 2018

Разпространява се от:


За книгата
Петров, Иван П. (2019). Близката Сафо.
В: K - 04 Октомври 2019Пиндар
Питийски оди
Превод Яна Букова

(Първо издание. Изчерпано!)Издателство: Стигмати, 2011
Език - Български
Превод: Яна Букова
Художник: Яна Левиева
Брой страници: 176
ISBN - 978-954-336-089-5
Дата на издаване - 2011

Разпространява се от:Pd ukrhdjd
Артефир (2012). Pindar. The Pythian Odes translated by Iana Boukova .
In: Kultura - 40 (2658), 25 November 2011
Iana Boukova. (2009). "Man is the dream of a shadow", the most famous verse in the Eighth Ode from Pindar's "Pythian Odes"
Notes by Iana Boukova
.

Bulgarian National Radio, Hristo Botev. 22 March 2012Сафо
100+1 Фрагмента
Превод Яна Букова

(Първо издание. Изчерпано!)

Издателство: Стигмати, София2009
Език - Български
Превод: Яна Букова
Художник: Яна Левиева
Брой страници: 160
ISBN - 978-954-336-091-8
Дата на издаване - 2009

Distributed by:
About the Book
Marin Bodakov. (2010). The Ancient Modesty School.
In: Kultura - 41 (2614), 26 November 2010Gaius Valerius Catullus
Poems
Translated by Iana Boukova

Гай Валерий Катул
Стихотворения
Превод Яна Букова

(Първо издание. Изчерпано!)

Издателство: Стигмати, София2009
Език - Български
Превод: Яна Букова
Художник: Яна Левиева
Брой страници: 176
ISBN - 9978-954-336-089-5
Дата на издаване - 2009

Разпространява се от:
About the Book
Marin Bodakov. (2010). The Ancient Modesty School.
In: Kultura - 41 (2614), 26 November 2010
Iana Boukova. (2009). Catullus - Five political poems.
Notes by Iana Boukova
.

Svobodata, 2009ТВОРБИ НА ЯНА БУКОВА В АНТОЛОГИИ И ЛИТЕРАТУРНИ СБОРНИЦИ

Absinthe.
World Literature in Translation:
HellenismsPublisher: Michigan Publishing Services, Michigan 2018
Language - English
Number of pages: 90
ISBN-10: 16078550977
ISBN-13: 978-16078550957
Publication Date: December 2018

Distributed by:


About the book

Absinthe 24 pushes and prods Hellenism beyond its geographic and cultural comfort zones, and sets it tumbling off beyond both internal and external borders of its nation-state, in a wide-ranging but always site-specific and localized itinerary. At each stop along the way, this Greekness finds its plurals—hence the “Hellenisms” of the title. While they present no unified topography, tongue or even topic, these Hellenisms map out the contours of a shared conversation. Today’s Hellenism isn’t limited to Hellas, nor to the Hellenic language. The selected texts in this volume explore Greece from the perspective of visitors, displaced persons, and marginalized people looking in, or, conversely, from the perspective of locals striving to break out.

Boukova, Iana. (2018). The Stone Quarter [Fiction]. In: Absinthe. World Literature in Translation: Hellenisms. Michigan: Michigan Publishing Services 2018, pp. 65-78. ISBN-10: 16078550977, ISBN-13: 978-16078550957
A talk about poetry now


Publisher: ФРМК, Athens 2018
Language - Greek
Number of pages: 224
ISBN - 978-618-8219-33-5
Publication Date: 2018

Distributed by:


About the book

A discussion on Poetry Now: A collective book of essays where seven poets answer nine questions on contemporary poetics. The book deals with the relationship of poetry to public space, artistic form and aesthetic criteria. It also addresses the relationship with the ancestors, the construction of the self, poetry and knowledge, oratory, the body, historical and social circumstances, contemporary philosophy and theory, and the relationship of poetry with other forms of art.
Best European Fiction 2017
by Nathaniel Davis (Editor)


Publisher: Dalkey Archive Press, Champaign, Illinois, 2017
Language - English
Number of pages: 320
ISBN-10: 1628971436
ISBN-13: 978-1628971439
Publication Date: October 23, 2016

Distributed by:
About the book

"The 29 stories here are excellent and frequently brilliant, with none of the workshopped feel of so many of their American counterparts. Of interest to literary readers of English on both sides of the water." (Kirkus Reviews)
“Readers for whom the expression ‘foreign literature’ means the work of Canada’s Alice Munro stand to have their eyes opened wide and their reading exposure exploded as they encounter works from places such as Croatia, Bulgaria, and Macedonia (and, yes, from more familiar terrain, such as Spain, the UK, and Russia).” (Booklist, Starred Review)
“For one book to range so widely in geographical terms is a praiseworthy achievement in itself; to do so and encompass so many delightfully singular, fascinatingly overlapping talents is an achievement of another order." (Wall Street Journal)


Boukova, Iana. (2017). The Teacher Came Back Drunk: [Fiction]. In: Best European Fiction 2017, by Nathaniel Davis (Editor), Eileen Battersby (Preface), Champaign, Illinois. ISBN-10: 1628971436, ISBN-13: 978-1628971439

Kleine Tiere zum Schlachten


Publisher: Parasitenpresse, Koeln, 2017
Language - Deutsch
Number of pages: 116
ISBN-10: 3947676018
ISBN-13: 978-3947676019
Publication Date: 2017

Distributed by:
About the book

Unsere Anthologie "Kleine Tiere zum Schlachten. Neue Gedichte aus Griechenland" stellt 29 griechische Dichter innen mit jeweils zwei Gedichten in Uebersetzung vor. Wie vielf?ltig und reichhaltig die neue griechische Dichterszene ist und welche Breite an Themen sie bearbeitet, zeigt dieses Buch. Auf der einen Seite behandelt sie die finanzielle und gesellschaftliche Krise, auf der anderen Seite ist aber auch ein ?sthetischer Aufbruch zu sp?ren, eine Erneuerung, die sowohl Traditionslinien wie neue Sprech-/Schreibweisen vereinigt.


Boukova, Iana. (2017). Ausgewaehlte Gedichte: [Poetry]. In: Kleine Tiere zum Schlachten: Neue Gedichte aus Griechenland, von Adrian Kasnitz (Herausgeber, Uebersetzer), Wassiliki Knithaki (Herausgeber, Uebersetzer), Koeln. ISBN-10: 3947676018, ISBN-13: 978-3947676019

Two Lines 25
Fall 2016


Publisher: Two Lines Press, San Francisco, California 2016
Language - English
Number of pages: 192
ISBN-10: 1931883548
ISBN-13: 978-1931883542
Publication Date: September 13, 2016

Distributed by:
About the book

We’re very proud that our newest issue of Two Lines, Issue 25, features a story from the under-appreciated nation of Bulgaria: “A Is for Anything,” an elliptical, obsessive story by the Bulgarian writer Iana Boukova, translated by Angela Rodel.
So to help inspire even more future translations from this rich literary tradition, here are 5 can’t-miss selections of poetry and fiction. It’s your intro the Bulgarian scene!
And make sure to purchase Two Lines 25 (or subscribe) to read Iana Boukova’s story—you’ll get that taste of Bulgarian lit, plus almost a dozen more languages in our new issue.

Boukova, Iana. (2016). A as in Anything. [Fiction]. In: Two Lines 25, Fall 2016. San Francisco, California 2016. ISBN-10: 1931883548, ISBN-13: 978-1931883542
Austerity Measures:
The New Greek Poetry


Publisher: Penguin UK, City of Westminster, London, 2016
Language - English
Number of pages: 496
ISBN-10: 0241250625
ISBN-13: 9978-0241250624
Publication Date: October 1, 2016

Distributed by:
About the book

"When there is less to go around, people fight, grab, get tough. Lately, Greece and the Balkans have been living with more than their share of less . . . Poetry, though, is one thing there is more of. Much more." —from the Introduction

Boukova, Iana. (2016). - The Minimal Garden, - Black Haiku, - For Miltos Sachtouris, - Fractal : [Poems]. In: Austerity Measures: The New Greek Poetry, by Van Dyck, Karen (Editor), New York: Penguin UK; Bilingual edition. ISBN-10: 0241250625 ISBN-13: 978-0241250624


Voix de la Mediterranee:
Anthologie poetique 2013Publisher: La passe du Vent, Venissieux, Lyon, 2013
Language - Francais
Number of pages: 123
ISBN-10 : 2845622317
ISBN-13 : 978-2845622319
Publication Date: 15 Mai 2013

Distributed by:

About the book

Retrouvez, et decouvrez, les poemes - dans leur langue d’origine et dans leur traduction francaise - des cinquante poetes invites en 2013 au festival Voix de la Mediterranee a Lodeve. Une note biographique sur chacun des auteurs et une interview de Michel Butor, grand invite de l’edition 2013, completent cette anthologie..
24 pays representes. 50 poetes invites : Michel Butor, Rita Petro, Noria Adel, Habib Tengour, Iana Boukova, Andriana Ierodiaconou, Ana Brnardic...
en plus...

Boukova, Iana. (2013). Poems. [Poetry]. In: Voix de la Mediterranee: Anthologie poetique 2013. Venissieux, Lyon, 2013, 123 p., ISBN-10: 2845622317,
ISBN-13: 978-2845622319
At the End of the World:
Contemporary Poetry from BulgariaPublisher: Shearsman Books, Bristol 2012
Language - English, Bulgarian
Number of pages: 130
ISBN - 978-184-861-2617
Publication Date: October 2012

Distributed by:


About the book

At the End of the World: Contemporary Poetry from Bulgaria is an anthology of eighteen Bulgarian poets writing and publishing from the middle of the twentieth century to today. Rather than being a collection of emblematic poems, it is a thematic book which reflects the searching and original, distinctive styles of contemporary Bulgarian poetry, itself reminiscent of the city and landscape.

Boukova, Iana. (2012). The Poet, All in White, The
Dusseldorf Match Plantations, Apology on Monday Lunchtime.
[Poetry]. In: At the End of the World. Contemporary Poetry from Bulgaria. Bristol: Shearsman Books 2013, pp. 82-89. ISBN 978-1-84861-261-7
Concertos pour phrase:
17 nouvelles contemporaines de BulgariePublisher: HB Editions, Paris 2008
Language - Francais
ISBN-10 : 2914581866
ISBN-13 : 978-2914581868
Publication Date: 19 mai 2008

Distributed by:About the book

Le livre Concertos pour phrase- 17 nouvelles contemporaines de Bulgarie a ete ecrit le 01/04/2008 par Marie Vrinat. Vous pouvez lire le livre Concertos pour phrase- 17 nouvelles contemporaines de Bulgarie en format PDF, ePUB, MOBI sur notre site Web smartmobilitybelgium.be. Vous trouverez egalement sur ce site les autres livres de l'auteur Marie Vrinat.

Boukova, Iana. (2008). Les Pommes [Fiction]. In: Concertos pour phrase: 17 nouvelles contemporaines de Bulgarie. Paris: HB Editions, 2008, 210 p.. ISBN-10 : 2914581866, ISBN-13 : 978-2914581868

Take Five 07


Publisher: Shoestring Press, Nottingham 2007
Language - Francais
ISBN-10: 190488668X
ISBN-13: 978-1904886686
Publication Date: November 27, 2007

Distributed by:About the book

Boukova, Iana. (2007). Thirteen poems, In: Take Five 07, Shoestring Press, Nottingham 2007, Iana Boukova p.p. 29-41. Translated by Jonathan Dunne ISBN 978-1-904885-66-5
Karaoke Poetry Bar


Publisher: Futura, Athens 2007
Language - English, Greek
Number of pages: 141
ISBN - 978-969-6654-64-0
Publication Date: 2007

Distributed by:
About the book

THE CATALOGUE Karaoke Poetry Bar is a multimodal installation which combines poetry, performance and video. The project involves several visual artists and poets and is based on the idea of reversal, i.e. of changing the function of a “space”, transforming it into a generator of possibilities, a playground of ideas. Participant artists and visitors are thus involved in the contingence of utopia.Karaoke Poetry Bar is a real although temporary karaoke bar where pop songs on the stage monitor have been replaced by poems written by Greek poets who have emerged within the last 10 years. During recitation, the poems await to be challenged by the audacity and the intentions of the audience.

Boukova, Iana. (2007). A Short Poem about the Evening and Music, Self-Portrait on a Background of Begonias, Balkan Naive Painters [Poetry]. In: Karaoke poetry bar, Futura, Athens 2007, pp. 58-62. ISBN 978-969-6654-64-0

Яна Букова е борхесов тип автор. Тя предпочита играта, препратките, загадките, неочаквания обрат, ирониите, драматургията на стиха. Притежава дълбоки познания не само в хуманитарната област, в която е специалист, изкушена е от науката, знае много и всичко това рефлектира в „Записки на жената призрак“. Силвия Чолева, К – вестник за критика, дебати и културни удоволствия се, 23.11.2018